വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ്‌ബിഐയുടെ ക്യാഷ്ബാക്ക് കാർഡ് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരെണ്ണം ലഭിക്കുക

ഉയർന്ന ശമ്പള നിരക്കും സ്ഥിര ജോലിയും വരുമാനവും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. എന്നാൽ ഒരു മാസം 20,000 രൂപയെങ്കിലും ശമ്പളമുള്ള ആർക്കും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത് വളരെ അടുത്താണ്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ നൽകിയാണ് ഓരോ ബാങ്കും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഇന്നും ഭൂരിഭാഗം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

SBI Cashback Card application process, SBI Cashback Card annual fee, How to earn cashback with SBI Credit Card, SBI Cashback Card review 2023, SBI Cashback Card vs. other credit cards, SBI Cashback Card eligibility criteria, SBI Cashback Card redemption options, SBI Cashback Card payment methods, SBI Cashback Card customer service contact, Benefits of SBI Cashback Card for online shopping, SBI Cashback Card cashback rates, SBI Cashback Card rewards program, SBI Cashback Card credit limit, SBI Cashback Card balance transfer process, SBI Cashback Card late payment charges, SBI Cashback Card international usage fees, SBI Cashback Card cash advance options, SBI Cashback Card minimum income requirement, SBI Cashback Card contactless payments, SBI Cashback Card fuel surcharge waiver, SBI Cashback Card online application steps, SBI Cashback Card best cashback categories, SBI Cashback Card travel benefits, SBI Cashback Card dining offers, SBI Cashback Card promotional campaigns, SBI Cashback Card cashback redemption process, SBI Cashback Card credit score requirements, SBI Cashback Card exclusive partnerships, SBI Cashback Card statement generation date, SBI Cashback Card supplementary card benefits.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കും ബാങ്കിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക് നടത്തിപ്പുകാരുമായ എസ് ബി ഐ യുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളാണ് മിക്കരുടെയും കയ്യിൽ ഉള്ളത്. ഇതിന് ഒരു വർഷം 500 രൂപ വാർഷിക വരിസംഖ്യയായി വാങ്ങുകയും ഓൺലൈനായും അതുപോലെതന്നെ കടകളിൽ നേരിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ ആയി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

എന്നാൽ ഇതിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായി റിവാർഡ് പോയിന്റുകളെ മാറ്റിനിർത്തി പണമായിത്തന്നെ ക്യാഷ് ബാക്ക് രൂപത്തിൽ തരുന്ന രീതിയിലാണ് എസ്ബിഐ അവരുടെ പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എസ് ബി ഐ ക്യാഷ്ബാക്ക് കാർഡ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

Apply SBI Cashback Card Here

ആർക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗം വരുന്നത്

ഓൺലൈനായി എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ നേരിട്ട് കടകളിൽ പോയാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിന് അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേനെ പ്രതിഫലങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് മാത്രം.

എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം വളരെ വിലകൂടിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഎംഐ അല്ലെങ്കിൽ തവണകളായി അടച്ചു തീർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പണം നൽകാനുള്ള സൗകര്യം തരുന്നതാണ്. 

ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ: നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മുപ്പതിനായിരം 40000 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഫോൺ ആണ് എന്ന് കരുതുക.

ഒറ്റയടിക്ക് 40000 രൂപ കൊടുത്ത് റെഡി ക്യാഷ് ആയി ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിൽ 3000 രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ 4000 രൂപ മാത്രം അടച്ചുകൊണ്ട് പലിശരഹിതമായി തന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് പൈസ നൽകാൻ കഴിയും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം ഇഎംഐ തന്നെയാണ്. ചിലവാക്കുന്ന പണം എന്തുതന്നെയായാലും തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ബാങ്ക് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നൽകുക. ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജോലിക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാമാസവും ശമ്പളം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ മുൻപ് ലോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഫൈനാൻസ് സേവനങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടുകളും മറ്റും എടുത്ത ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അഥവാ സിബിൽ സ്കോർ കൂടുതലായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്കും ഈ കാർഡുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Apply SBI Cashback Card Here

എന്താണ് ഇതിന് ചിലവ് വരുന്നത്

ഒരു വർഷം ആയിരം രൂപ വരിസംഖ്യ ഈ കാടിനായി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനു വരുന്ന ചെലവ്. കാർഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1000 രൂപ അടച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തേക്ക് വരിസംഖ്യ വേറെ അടക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് അടക്കേണ്ടി വരുക. ലേഖനം എഴുതുന്ന എൻറെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു പുതിയ ഫോൺ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. സാധാരണ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യുപിഐ പെയ്മെന്റുകളോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പെയ്മെന്റുകളോ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിൽ ഇത്തിരി വിലകൂടിയ ഫോൺ ആയതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി ഇഎംഐ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി അത് ഉപയോഗിക്കുകയും 3500 രൂപ ഇൻസ്റ്റൻറ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരം രൂപ മാത്രം ചിലവുള്ള ഈ കാർഡ് കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ആയി എന്തു വാങ്ങുന്ന സമയത്തും വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന്റെ വിലയുടെ ഇത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്.

Apply SBI Cashback Card Here

എസ്ബിഐയുടെ ക്യാഷ്ബാക്ക് കാർഡ് എന്താണ് നമുക്ക് നൽകുക

ഓൺലൈനായി എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും അതിൻറെ വിലയുടെ 5% ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയി നമുക്ക് തിരിച്ചു കയറും. കടകളിൽ നേരിട്ട് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. 

ഒരു വർഷത്തിൽ അതായത് 12 മാസം 365 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടിവിയും ഫ്രിഡ്ജ് മൊബൈൽഫോണോ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയാൽ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്നതാണ്.

അങ്ങനെ 2 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എടുത്തു നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാർഷിക വരിസംഖ്യയായ ആയിരം രൂപയും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കേണ്ടതില്ല അതും ഡിസ്കൗണ്ട് ആയി ലഭിക്കും.

ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് ഒരു വർഷം 60,000 രൂപയാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

 ഇതുകൂടാതെ 500 രൂപ മുതൽ 3000 രൂപ വരെ ഉള്ള തുകയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയി പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും 1% നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ സഹോദരങ്ങൾ കുട്ടികൾ എന്നീ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കാടുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇത് വിസ കാർഡ് ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ വേറെ രാജ്യത്തെവിടെ പോയാലും പത്തുലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ആയി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 5% ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുക. 

എങ്ങനെയാണ് ഇതെടുക്കുക?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി എസ്‌ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Apply SBI Cashback Card Here

Summary: This article tends to answer the queries related to SBI Cashback Card application process, SBI Cashback Card annual fee, How to earn cashback with SBI Credit Card, SBI Cashback Card review 2023, SBI Cashback Card vs. other credit cards, SBI Cashback Card eligibility criteria, SBI Cashback Card redemption options, SBI Cashback Card payment methods, SBI Cashback Card customer service contact, Benefits of SBI Cashback Card for online shopping, SBI Cashback Card cashback rates, SBI Cashback Card rewards program, SBI Cashback Card credit limit, SBI Cashback Card balance transfer process, SBI Cashback Card late payment charges, SBI Cashback Card international usage fees, SBI Cashback Card cash advance options, SBI Cashback Card minimum income requirement, SBI Cashback Card contactless payments, SBI Cashback Card fuel surcharge waiver, SBI Cashback Card online application steps, SBI Cashback Card best cashback categories, SBI Cashback Card travel benefits, SBI Cashback Card dining offers, SBI Cashback Card promotional campaigns, SBI Cashback Card cashback redemption process, SBI Cashback Card credit score requirements, SBI Cashback Card exclusive partnerships, SBI Cashback Card statement generation date, SBI Cashback Card supplementary card benefits.

Post a Comment

Previous Post Next Post